woensdag 19 mei 2010

Klusrecht in huurwoningen

Zoals gezegd in het vorige blog, was de aanleiding voor het gesprek de verhoogde douchebak. Met daarbij het verhaal, dat de bovenbuurman (die met de rollator) zelf een zo laag mogelijke douchebak heeft laten maken. Maar dat was een heel probleem geweest, want de (particuliere) verhuurder had gezegd, dat de oude hoge bak wel weer terug moest als meneer de woning zou verlaten.

Alweer een verhuurder, die probeert onder de verruimde regels voor veranderingen in huurwoningen uit te komen. Het Burgerlijk Wetboek biedt al sinds 1 augustus 2003 (!) de mogelijkheid aan huurders om hun woning te veranderen. Ook wel bekend als "klusrecht".

Voornaamste spelregels:
- alles moet technisch goed en volgens de officiële regels worden uitgevoerd
- en de verhuurder kan dat alleen maar verbieden of terugbrengen in de oude staat eisen als een Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) de verhuurbaarheid en/of de waarde van de woning aantast.

Dat laatste kan toch niet waar zijn bij een verlaagde of géén douchebak in "seniorenwoningen"?

Aan een aanpassing in het kader van de WMO moet een verhuurder ook altijd medewerking verlenen. Mevrouw (82 jaar, met versleten heup en knie) gaat dus bij het WMO-loket niet alleen het gesjouw met de rollator op de trap aan de orde stellen, maar ook de opstap in de douche. De schoondochter die erbij was, zei, dat ze iedere keer weer opgelucht was als het weer niet fout was gegaan. Vermoedelijk zal mevrouw er dan ook een douchezitje bij krijgen. Dat is wel zo veilig.

Een stroeve badkamervloer heeft ze al, want de woningen zijn gebouwd als "seniorenwoningen", maar dus wel met portiektrap en douche met opstap... Maar de ontwikkelaar wist wel dat er een stroeve vloer bij hoort.

Voor alle andere kennis is hij (en ook de verhuurder) van harte welkom op een bijscholingscursus!

0 reacties:

Een reactie posten