zaterdag 13 november 2010

Treden worden hellinkjes


Bij een niet nader te noemen woningcorporatie trof ik de de afgelopen weken de situatie op de foto aan.

Desgevraagd bleek dat de hal door de architect (enkele jaren geleden) was ontworpen met treden en niveauverschillen. Maar toen bezoekers en ook personeelsleden daar met enige regelmaat over vielen (met letsel zoals een gebroken heup), is het probleem "opgelost" door overal hellingbaantjes aan te leggen.

Valpartijen behoren tot het verleden, maar móói is anders.

Zullen we afspreken dat we voortaan vanaf de eerste gedachte aan een nieuw gebouw hierover nadenken?

0 reacties:

Een reactie posten