donderdag 3 juni 2010

Wonen in de verkiezingsprogramma's (4)

Als we naar de verkiezingsprogramma's van GroenLinks en SP kijken, ademen ze dezelfde sfeer als het gaat over hoe ouderen volgens hen zullen wonen in de toekomst.

Citaat uit de tekst van GroenLinks:
"Ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap wonen en werken het liefst in hun eigen buurt en zo zelfstandig mogelijk. Ook als mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, willen ze zoveel mogelijk de regie over hun leven behouden".

Misschien hadden we nog graag wat verdieping gezien over het hoe en wat. Ergens anders staat: "Thuiszorg maakt dat mensen langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen wonen. GroenLinks vindt dat belangrijk en wil meer investeren in een goede thuiszorg".

Die thuiszorg kan alleen maar goed werken als de woning een beetje meewerkt: slaapkamer en badkamer voldoende groot, dicht bij elkaar, toilet in de badkamer, en je kunt er komen met een tillift. Zo'n ding rijdt namelijk niet zo gemakkelijk en heeft ruime bochten nodig.

Als je hiervoor zorgt, kan iemand ook echt de regie houden: net als alle andere mensen gebruik maken van de badkamer (in plaats van wassen op bed) en naar een gewoon toilet (in plaats van een postoel). De in-plaats-van alternatieven doen wel wat ze moeten doen, maar dragen niet echt bij tot een prettig gevoel bij degene voor wie de hulp bedoeld is.

Ook de SP vindt dat mensen met enige vorm van beperking net zoveel rechten (en plichten) hebben als andere mensen: "Mensen met een handicap moeten het recht hebben om als volwaardige burgers volop mee te kunnen doen in de samenleving. Daartoe zal overal de toegankelijkheid van gebouwen en ruimten en het openbaar vervoer optimaal dienen te worden".

Deze partij spreekt zich uit over allerlei gebouwen en buitenruimtes, maar niet direct over de woning.

Conclusie van vandaag: als je een partij zoekt die ouderen en gehandicapten voor "vol" aanzien, hebben we er hier twee, die hier expliciet aandacht aan besteden.

Een bijbehorende goede woning maakt het dan nog prettiger.

De absolute top op het gebied van de eigen regie is de Fokuswoning, waar mensen met een handicap en enkele uren zorg/hulp per week geheel "vrij" wonen. Bijna alles is mogelijk, alles gaat op aanwijzing en verzoek van de bewoner. De hulp zet de bloemen die je op de markt gekocht hebt in de vaas die de bewoner aanwijst en zet de vaas op de plek die de bewoner wil.

Als uw huis er na de kraamtijd net zo uit zag als het onze (alles stond anders), snapt u waarom dit zo belangrijk is....

0 reacties:

Een reactie posten