dinsdag 8 juni 2010

Wonen in de verkiezingsprogramma's (7)

Laatste keer, althans voorlopig. Ook de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad heeft de verkiezingsprogramma's doorgeplozen.

Citaat: "Net als in 2006 zijn de meeste partijen voor het versterken van de rechten en de gelijke behandeling van chronisch zieken en gehandicapten. Waar in 2006 de nadruk lag op verbeteringen in de Wet gelijke behandeling, kijkt men nu eerder naar de Grondwet of naar de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap".

Tussen 2006 en 2010 is de reikwijdte van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte(Wgbhcz) vergroot, waardoor nu ook "wonen" hieronder valt.

Het VN-verdag inzake de rechten van mensen met een handicap, is beter bekend onder de naam Agenda 22.

"De Verenigde Naties en alle lidstaten (waaronder Nederland) aanvaardden in 1993 unaniem ‘de 22 VN Standaardregels Gelijke kansen voor mensen met een handicap’. Afgekort worden deze meestal de 22 Standaardregels genoemd. Het doel van deze regels is dat mensen met functiebeperkingen dezelfde kansen krijgen als andere burgers. De Nederlandse overheid is verplicht om de Standaardregels uit te voeren.

Agenda 22 is een uitwerking van de Standaardregels. De Agenda beschrijft een methode om in elke gemeente beleid te maken vanuit de 22 Standaardregels. Concreet houdt dit in: beleid maken door op een gelijkwaardige manier samen te werken met de belangenorganisaties en gebruik te maken van de kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen
".

In het verlengde van woningen ligt "Vrijwel alle partijen hebben, net als in 2006, aandacht voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en het OV, en voor sportvoorzieningen voor mensen met een beperking".

Werk aan de winkel dus, want we zijn nog maar net begonnen!

Over woningen op zich geen woord, wél veel over zorg e.d., maar dat valt buiten het bestek van dit blog.

0 reacties:

Een reactie posten