zaterdag 5 juni 2010

Wonen is voor ouderen méér dan zorg!

Bij het lezen van al die programma's is me wel één ding opgevallen: de woonsituatie van ouderen wordt in bijna alle verkiezingsprogramma's linksom of rechtsom ondergebracht in het hoofdstuk "zorg". Tussen de premies voor de zorgverzekering en het eigen risico.

Met name de jongere oudere (want je bent tegenwoordig met 55 jaar al "oud") zal zich hierin niet erg herkennen. En een vastgoedontwikkelaar ook niet, want wat moet die met al die zorgwoningen als de grijze golf van de babyboomers is overleden? Blijft hij zitten met een type woning wat niemand anders nog wil hebben?

Daarom op deze plaats een pleidooi om in het algemeen woningen te bouwen die voor iedereen, jong en oud, aantrekkelijk en goed bruikbaar zijn, en die, indien nodig op een eenvoudige manier kunnen worden aangepast voor bewoning door mensen die zorg nodig hebben.

Het eisenpakket van WoonKeur helpt hierbij een eind in de goede richting.

0 reacties:

Een reactie posten